Torenvalk
Muizenetende roofvogel

Etenstijd bij de torenvalk
Torenvalk
Torenvalk heeft me in de gaten
Torenvalk met braakbal
Biddende torenvalk
Poetsende torenvalk
Torenvalk
Torenvalk eet een heerlijk muisje
Torenvalk op een hekje


Torenvalk

Torenvalken bouwen zelf geen nest maar zijn ook niet kieskeurig qua nestplaats.
Ze gebruiken vaak oude nesten van kraaien of andere roofvogels, maar broeden evengoed in boomholten, in nissen in hoge gebouwen of in speciaal daartoe geplaatste nestkasten.