Klik op een foto om naar een bepaalde categorie te gaan.

- Onder "

VOGELS"

vind u allerlei verschillende soorten vogels die ik heb gefotografeerd binnen Nederland. (en sommige in Spanje /          Extremadura)
- Onder het kopje "

ZOOGDIEREN"

kunt u foto's bekijken van verschillende zoogdieren die we in Nederland hebben. Steeds ben ik op zoek naar meerdere soorten zoogdieren
- "

LANDSCHAPPEN"

zijn gefotografeerd op allerlei verschillende locatie's. Meestal met mooie zons-ondergangen of opkomsten
- Bij "

NATUURGEBIEDEN"

vind u foto's die ik maakte tijdens het wandelen door verschillende gebieden. Helaas heb ik niet van alle gebeieden foto's gemaakt.
- De kunst van "

MACRO"

-fotografie probeer ik hier te beoefenen.
- Bij

"Allerlei Foto's"

plaats ik wat foto's die ik graag wil laten zien, maar niet goed elders onder kan brengen. tevens worden daar wat          GLAZEN BOL foto's getoond