Oeverloper
In Nederland zeldzame broedvogel

Oeverloper
Oeverloper
Oeverloper
Oeverloper


Oeverloper

De oeverloper broedt in zeer gering aantal in Nederland.
Ze nestelen op de grond in de buurt van zoetwater. Het legsel bestaat uit vier lichte eieren met donkere vlekken