Krakeend
eenden soort met opvallende witte vlek in zijn zij

Krakeend
Krakeend
Rustende Krakeend
Opvliegende krakeenden


Krakeend

De Krakeenden zijn nauw verwant aan de wilde eend en sterk toegenomen in Nederland.
Hij broedt veel later in het voorjaar dan de wilde eend, bij of in, zeer voedselrijk water.