Krakeend
eenden soort met opvallende witte vlek in zijn zij

Krakeend
Krakeend
Opvliegende krakeenden
Krakeend komt langszij zwemmen


Krakeend

De krakeend is een watervogel die in Nederland voorkomt en zich voornamelijk ophoudt in zoetwatermeren en rivieren.
Ze hebben een bruin-grijze kleur en een opvallende witte streep boven hun ogen.
Het mannetje heeft daarnaast een glanzende groene kop.

Krakeenden voeden zich met zowel plantaardig als dierlijk voedsel, zoals waterplanten, insecten en kleine waterdiertjes.
Het mannetje maakt een geluid dat lijkt op "krak-krak", vandaar ook de naam krakeend.

Helaas hebben krakeenden in sommige gebieden te maken met verlies van hun leefgebied.
Dit kan onder andere komen door de aanleg van wegen en bebouwing, waardoor er minder water en rustige broedplaatsen beschikbaar zijn.
Daarom is het belangrijk om te zorgen voor voldoende bescherming van de leefomgeving van de krakeend en andere diersoorten, zodat zij kunnen blijven bestaan.