Klapekster
Maskerdragende roofvogel

Klapekster in warm ochtendlicht
Klapekster in warm ochtendlicht


De Klapekster is een vogel die houdt van licht bebost ruig terrein.
Helaas kennen we in Nederland sinds eind jaren 90 geen broeggevallen meer.
De Klapekster eet voornamelijk muizen en kevers, al eet hij in de winter ook (zang)vogels.
In ons land is de Klapekster een overwinteraar die komt uit noordelijker streken. Ze worden aangetroffen op hooggelegen uitzichtpunten als boomtoppen ed.
De Klapekster is een echte klauwier en spietst zijn prooien dus aan stekels en prikkeldraad. Dit om een voorraad aan te leggen.

In de winter komen, in Nederland, voornamelijk vogels vanuit Scandinavië. De meeste vogels verlaten vanaf de nazomer, september/ oktober, hun broedgebied uit het noorden en verlaten hun overwinteringsgebied weer rond in maart-april.


Het beeldmateriaal van deze site mag niet, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van: Elshout-Natuurfotografie
@Elshout-Natuurfotografie

Elshout Natuurfotografie
Natuurfotografie als hobby