Hop
Werkelijk prachtige vogel die zijn eigen naam roept

Hop zat bijna te dichtbij voor een foto
Roepende Hop
Hop zat bijna te dichtbij voor een foto

Video van de HopHop

De hop is een opvallende vogelsoort met een exotisch uiterlijk. Een grote waaiervormige kuif, lange snavel en bont getekende vleugels en staart.
En toch broedt de hop in grote delen van Europa en het Midden-Oosten. In Nederland zijn zelfs broedgevallen bekent