Grote Canadese Gans
Grote ganzensoort met witte wangen

Grote Canadese Gans
Grote Canadese Gans
Grote Canadese Gans
Grote Canadese Gans
Grote Canadese Gans


Grote Canadese Gans

Een bruingrijze grote gans met zwarte kop en hals. Meest valt de witte halsvlek op.
Broedt van half maart tot in mei. De 4-6 eieren worden gelegd over een periode van zo'n 9 dagen.
Het vrouwtje broedt deze in 26-27 dagen uit, waarbij het mannetje de wacht houdt.