Grasmus
Zingt vaak een kort liedje, in de top van een struik

Grasmus
Grasmus
Grasmus


Grasmus

De Grasmus is een kleine zangvogel die voornamelijk voorkomt in Europa en Azië. Het mannetje heeft een grijze kop en borst, terwijl het vrouwtje meer bruinachtig is.

Wat betreft de broedgegevens van de Grasmus, deze broedt meestal tussen mei en juli. Het nest wordt gebouwd door het vrouwtje en bestaat uit gras, bladeren, takjes en veren. Het nest wordt geplaatst in bomen of struiken op een hoogte van 1 tot 3 meter boven de grond. Het vrouwtje legt meestal 4-6 eieren, die ze zelf bebroedt gedurende 12-14 dagen. Na het uitkomen van de eieren, blijven de jongen nog ongeveer 11-13 dagen in het nest voordat ze uitvliegen.

Wat betreft de eetgewoontes van de Grasmus, deze voeden zich voornamelijk met insecten en andere kleine ongewervelden. Ze foerageren voornamelijk tussen struiken en bomen, waar ze insecten vangen door er op af te springen of door op de grond te zoeken naar insecten. De Grasmus is een trekvogel en vertrekt meestal naar Afrika in de winter om daar te overwinteren.

In Nederland is de Grasmus een beschermde vogelsoort. Ze worden vooral bedreigd door veranderingen in hun leefgebied en intensieve landbouw. Het behoud van geschikte nest- en foerageerplekken is daarom van groot belang voor het voortbestaan van de Grasmus.


Het beeldmateriaal van deze site mag niet, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van: Elshout-Natuurfotografie
@Elshout-Natuurfotografie

Elshout Natuurfotografie
Natuurfotografie als hobby