Gekraagde Roodstaart
in Afrika overwinterende zangvogel

Gekraagde Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Gekraagde Roodstaart


Gekraagde Roodstaart

De gekraagde roodstaart is een zangvogel die behoort tot de familie van de vliegenvangers. Het is een opvallende vogel met een kenmerkend uiterlijk, waarbij het mannetje een zwart verenkleed heeft met een opvallende oranje-rode staart en een witte kraag rond de nek, terwijl het vrouwtje een minder opvallend uiterlijk heeft met een grijze kop en een bruine rug.

De broedgewoontes van de gekraagde roodstaart zijn interessant en uniek. In Nederland is de gekraagde roodstaart een zomergast en broedvogel, die voornamelijk in bosrijke gebieden, zoals oude loofbossen, parken en landgoederen, te vinden is.

Het nest van de gekraagde roodstaart wordt vaak gebouwd in holtes van oude bomen, zoals spechtenholen, boomholtes of nestkasten. Het vrouwtje bouwt het nest en maakt gebruik van materialen zoals takjes, mos, bladeren en gras om een comfortabel nest te creëren. Het nest wordt meestal hoog in de boom geplaatst, vaak op een tak dicht bij de stam, om beschutting te bieden tegen predatoren.

De gekraagde roodstaart legt gemiddeld 4-6 eieren per broedsel, die worden uitgebroed door het vrouwtje gedurende ongeveer 13-14 dagen. Het mannetje helpt tijdens het broedseizoen met het voeren van het vrouwtje en de jongen. Na het uitkomen worden de jongen gevoed met insecten en andere ongewervelde dieren, die het mannetje en vrouwtje gezamenlijk verzamelen en aan de jongen voeren.

De gekraagde roodstaart staat bekend om zijn trekvogelgedrag, waarbij hij in de wintermaanden naar Afrika trekt om te overwinteren. In het voorjaar keert hij terug naar Nederland om te broeden. De gekraagde roodstaart is een beschermde vogelsoort in Nederland en het behoud van geschikt broedgebied en natuurlijke holen in oude bomen is van groot belang voor zijn voortbestaan.Het beeldmateriaal van deze site mag niet, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van: Elshout-Natuurfotografie
@Elshout-Natuurfotografie

Elshout Natuurfotografie
Natuurfotografie als hobby