Gekraagde Roodstaart
in Afrika overwinterende zangvogel