Dodaars
Kleinste, schuwe futensoort

Dodaars
Dodaars
Dodaars
Dodaars
Dodaard op golvend water

Dodaars

De Dodaars, ook wel bekend als de Tachybaptus ruficollis, is de kleinste fuutsoort die in Nederland voorkomt. Hier zijn enkele feiten over de Dodaars als kleine fuut in Nederland:

Grootte: De Dodaars is de kleinste fuutsoort in Nederland en is ongeveer 23-29 centimeter lang, met een vleugelspanwijdte van ongeveer 40-45 centimeter. Het mannetje en vrouwtje zijn vergelijkbaar in grootte en uiterlijk.

Uiterlijk: De Dodaars heeft een kenmerkend uiterlijk. Hij heeft een korte nek, een plompe lichaamsbouw en een ronde kop. De bovenkant van zijn lichaam is meestal donkerbruin tot zwart, en de onderkant is wit. Hij heeft ook een opvallende kastanjebruine kraag op zijn nek, wat een belangrijk kenmerk is om hem te identificeren.

Habitat: De Dodaars komt voor in verschillende soorten waterrijke habitats in Nederland, zoals meren, vijvers, moerassen, en langzaam stromende rivieren en kanalen. Hij heeft een voorkeur voor ondiep water met veel vegetatie waar hij kan foerageren op kleine visjes, insecten, kreeftachtigen en andere waterdieren.

Gedrag: De Dodaars is een uitstekende duiker en kan lange tijd onder water blijven om te foerageren. Hij staat erom bekend snel onder water te duiken bij verstoring en kan zich goed verstoppen in de vegetatie langs de waterkant. Hij heeft een karakteristieke manier van duiken, waarbij hij vaak zijn achterwerk omhoog steekt voordat hij onder water verdwijnt.

Voortplanting: De Dodaars heeft een opvallend broedgedrag. Het mannetje bouwt een drijvend nest in het riet of de vegetatie langs de waterkant, meestal in de vorm van een drijvend platform gemaakt van plantaardig materiaal. Het vrouwtje legt meestal 3-5 eieren en beide ouders broeden afwisselend de eieren uit en zorgen voor de jongen.

Bescherming: De Dodaars geniet de bescherming van de Flora- en Faunawet in Nederland en is opgenomen in de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare vogelsoorten. Hoewel hij geen bedreigde soort is, kunnen verstoring van broedgebieden en habitatverlies door menselijke activiteiten invloed hebben op zijn populaties.