Bruine Kiekendief
Roofvogel die slootkanten afzoekt naar prooidieren

Bruine Kiekendief
Bruine Kiekendief
Jagende Bruine Kiekendief
Bruine Kiekendief
Bruine Kiekendief


Bruine Kiekendief

De bruine kiekendief, wetenschappelijke naam Circus aeruginosus, is een middelgrote roofvogel die behoort tot de familie van de havikachtigen (Accipitridae). Hij wordt ook wel de "rietkantjager" genoemd vanwege zijn voorkeur voor leefgebieden met rietvelden, moerassen en natte graslanden.

De bruine kiekendief heeft een kenmerkend uiterlijk. Het mannetje heeft een lichtbruine kleur met een witte buik en een opvallende lichtgrijze kop. Het vrouwtje is groter en heeft een donkerbruine kleur met een gestreepte borst en een geelachtige oogring. Beide geslachten hebben een lange staart en brede vleugels, wat hen helpt bij het zweven en jagen in hun leefomgeving.

Wat betreft de jacht, jaagt de bruine kiekendief voornamelijk op kleine zoogdieren zoals muizen, ratten en konijnen, maar ook op vogels, amfibieën en insecten. Hij jaagt meestal vanuit de lucht door laag over de vegetatie te vliegen en te speuren naar prooi met zijn scherpe ogen. De bruine kiekendief maakt gebruik van zijn uitstekende vliegvaardigheden om onverwachts naar beneden te duiken en zijn prooi te grijpen met zijn klauwen. Soms jaagt hij ook laag boven het wateroppervlak om vis te vangen.

Wat opmerkelijk is aan de bruine kiekendief, is dat het vrouwtje vaak de voornaamste jager is, terwijl het mannetje meestal voor voedsel zorgt tijdens het broedseizoen. Het vrouwtje bouwt een groot nest van riet en andere planten op de grond of in het riet, waarin ze haar eieren legt en broedt. Na het uitkomen van de eieren, zorgt ze voor de jongen door hen te voeden met het voedsel dat het mannetje heeft gevangen.

De bruine kiekendief is een beschermde vogelsoort in veel landen vanwege de afname van zijn leefgebied en de bedreigingen die hij tegenkomt, zoals habitatvernietiging en vergiftiging door pesticiden. In sommige gebieden worden er maatregelen genomen om zijn leefgebied te behouden en te herstellen, zoals het aanleggen van speciale broedgebieden en het verminderen van het gebruik van pesticiden in landbouwgebieden waar de bruine kiekendief jaagt.


Het beeldmateriaal van deze site mag niet, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van: Elshout-Natuurfotografie
@Elshout-Natuurfotografie

Elshout Natuurfotografie
Natuurfotografie als hobby