Bonte Vliegenvanger
Klein, in Afrika overwinterend, vogeltje

Bonte Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger

Bonte Vliegenvanger

De bonte vliegenvanger heeft een gemiddelde lengte van ongeveer 13 cm en een vleugelspanwijdte van ongeveer 20 cm. Het mannetje heeft een opvallend zwart-wit verenkleed. De bovenzijde van zijn lichaam is zwart, terwijl de onderzijde wit is. Hij heeft ook een kenmerkende witte wenkbrauwstreep boven zijn oog. Het vrouwtje daarentegen heeft een meer grijze kleur, met een lichte wenkbrauwstreep.

De bonte vliegenvanger broedt in loofbossen, gemengde bossen en parken, verspreid over heel Europa. Ze keren meestal terug naar dezelfde broedgebieden elk jaar. In de winter migreren ze naar Afrika, waar ze voornamelijk verblijven in bossen en struikgewas in de Sahel-zone.

Deze vogels voeden zich hoofdzakelijk met insecten, zoals vliegen, muggen, kevers en vlinders. Ze jagen op prooien vanaf een uitkijkpost, zoals takken of hekken, en maken dan korte vluchten om insecten in de lucht te vangen. Ze staan bekend om hun wendbaarheid en behendigheid tijdens de jacht.

Wat betreft het broedgedrag, bouwen bonte vliegenvangers hun nesten vaak in boomholtes, nestkasten of in kieren van gebouwen. Het vrouwtje legt meestal 4 tot 7 eieren en beide ouders nemen deel aan het broeden. Na ongeveer 12 tot 15 dagen komen de eieren uit en beide ouders zorgen voor het voeden van de jongen.

De zang van de bonte vliegenvanger is een melodieus en herkenbaar geluid. Het mannetje zingt voornamelijk tijdens het broedseizoen om zijn territorium af te bakenen en een partner aan te trekken. De zang bestaat uit korte, fluitende tonen en variaties die soms vergeleken worden met het geluid van een speelgoedfluitje.

Al met al is de bonte vliegenvanger een charmante vogelsoort met zijn opvallende uiterlijk, gedrag en zang. Het zijn prachtige vogels om waar te nemen tijdens hun broedseizoen in Europese bossen.Het beeldmateriaal van deze site mag niet, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van: Elshout-Natuurfotografie
@Elshout-Natuurfotografie

Elshout Natuurfotografie
Natuurfotografie als hobby