Bergeend
Beschermde inheemse diersoort

familie Bergeend
familie Bergeend
jonge van de bergeend
Bergeend
Bergeend


De bergeend is een grote, opvallende eendensoort die voorkomt in Nederland en andere delen van Europa en Azië. Het is een kenmerkende vogel van de Biesbosch, een natuurgebied in Nederland dat bekend staat om zijn vele waterwegen en moerasgebieden.

De bergeend heeft een opvallend uiterlijk, met een witte kop en hals, een bruine borst en een feloranje snavel en poten. Het mannetje en vrouwtje hebben een vergelijkbaar uiterlijk, maar het mannetje is meestal iets groter dan het vrouwtje.

De bergeend is een vogel van kustgebieden en estuaria en kan worden gevonden in ondiepe wateren, slikken en schorren. De vogel voedt zich voornamelijk met ongewervelde dieren zoals schelpdieren, kreeftachtigen en insecten, maar eet ook planten zoals zeekraal en gras.

De bergeend broedt in holen, gaten en spleten, meestal in steile oevers of zandduinen. In de Biesbosch nestelt de bergeend vaak in houten nestkasten die door vrijwilligers worden geplaatst. Het legsel bestaat meestal uit 6-8 eieren en de jongen worden door zowel het mannetje als het vrouwtje verzorgd.

De bergeend is een vrij algemene vogel in Nederland, maar wordt soms bedreigd door verlies van leefgebied en verstoring van broedplaatsen. Het is belangrijk om hun natuurlijke habitat te beschermen en te behouden door bijvoorbeeld het behoud en de uitbreiding van geschikte kustgebieden en het vermijden van verstoring tijdens het broedseizoen.


Het beeldmateriaal van deze site mag niet, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van: Elshout-Natuurfotografie
@Elshout-Natuurfotografie

Elshout Natuurfotografie
Natuurfotografie als hobby