Baardman


De Baardman is een bijzonder vogel.
Buiten het feit dat hij bijznder mooi is, heeft hij ook een verschillend eetpatroon.
In de zomer eet hij insecten, en in de winter veranderd zijn manier van eten verteren en kan hij overgaan op zaden.
Leeft in rietvelden en is vooral te zien in de Oostvaarderplassen, alwaar bijna de helft van de Nederlandse populatie broedt.