Logo Elshout-Natuurfotografie

Zoogdieren

RatHet grootste knaagdier uit de orde Ware Muizen is het geslacht Rattus.
In Nederland komen bruine rat en zwarte rat voor waarvan de bruine rat het meest wijdverbreid is.
De bruine rat is van oorsprong een exoot die vanuit Azië naar Europa is gebracht door de scheepvaart.
De bruine rat duikt en zwemt regelmatig en wordt vaak geassocieerd met water.
Een andere naam voor de bruine rat is rioolrat. De aanwezigheid van bruine ratten hangt vaak samen met mensen (en hun afval).
De bruine rat heeft over het algemeen een slechte naam en wordt vaak gezien als de verspreider de pest.
Dit is ten onrechte; het was de zwarte rat die deze ziekte verspreidde. Tamme ratten en laboratoriumratten stammen meestal van bruine ratten af.

Het verspreidingsgebied van de bruine rat strekt zich uit over grote delen van de wereld, vooral in de buurt van menselijke nederzettingen.
Het is een van de meest wijdverbreide en succesvolste zoogdieren van de wereld.
In de tropen komt hij alleen voor nabij grote steden en havens.
In de Arctische gebieden komt hij niet voor.
Oorspronkelijk kwam de bruine rat alleen in Azië voor, maar in de 18de eeuw is hij waarschijnlijk via schepen vanuit Siberië en China ingevoerd in Europa.
In Nederland komt de bruine rat vrijwel overal voor.


De bruine rat komt voor in allerlei soorten leefgebieden.
Hij heeft een voorkeur voor een vochtige en niet te warme omgeving en komt vaak voor in de buurt van de mens.
Het is een echte cultuurvolger en leeft bij boerderijen, woningen, stallen, pakhuizen, fabrieken, winkels en vuilstortplaatsen.
In waterrijke gebieden in de gematigde streken, komt de bruine rat ook buiten voor zoals in rietvelden en in watergangen langs agrarisch bouwland, maar ook in riolen.
De buitenlevende dieren trekken in het najaar vaak naar en in bebouwing.
De aanwezigheid van water, dekking en voedsel in de nabijheid is bepalend voor het leefgebied.Bron: zoogdierenvereniging