Resolutie 320x**
ALL Rights Reserved @ Jos van den Elshout
Best Fit: 2450x1350
Best Fit: 1800x950
Best Fit: 1400x968
Zeearend
De zeearend is een imposante, zeer grote roofvogel ('vliegende deur') van waterrijke gebieden.
Leeft van vis, watervogels en ook van aas, vooral als er ijs ligt.
Lange tijd een zeldzame wintergast, maar is toegenomen in aantal en broedt tegenwoordig ook in Nederland (vijf paar in 2014). Trage, diepe vleugelslag, maar schroeft vaak in voorjaar, zomer en herfst op thermiek.
Meestal solitair, maar op plaatsen met veel voedsel kunnen zeearenden zich concentreren.

Territoriaal, maar paren in voedselrijke gebieden kunnen verrassend dicht bij elkaar broeden.
Heeft een baltsvlucht. Bouwt zeer groot nest dat vaak jarenlang gebruikt wordt in de kruin van een boom, in boomloze gebieden ook op de grond.
Broedt van januari tot in mei (in Arctische gebieden).
Eén legsel met meestal 2 eieren. Broedduur 38 dagen per ei, begint na eerste ei met broeden.
Jongen vliegvlug na 70-90 dagen; worden nog zeker een maand gevoerd.

Belangrijk is de combinatie van geschikte (grote, stevige) nestbomen op rustige plaatsen met vis- en watervogelrijke wetlands.
Uiterwaarden met moerasbos, loofbossen bij grote meren, delta's met eilanden. In de winter in dezelfde gebieden, maar dan ook wel in grote heide- en hoogveengebieden of uitgestrekte akkers. Kan op trek ook boven bossen en steden worden gezien.Bron: Vogelbescherming Nederland