Resolutie 320x**
ALL Rights Reserved @ Jos van den Elshout
Best Fit: 2450x1350
Best Fit: 1800x950
Best Fit: 1400x968
Roodborsttapuit
Roodborsttapuiten vind je op heides, in de duinen, in ruige, open moerasgebieden en in halfopen boerenland.

Het goed verborgen nest wordt op of net boven de grond gebouwd.
Vanaf een uitkijkpost in het territorium wordt het grootste deel van het uit insecten en ander klein gedierte bestaande voedsel opgespoord.
De mannetjes zijn goed herkenbaar met zwarte kop, witte halszijden en feloranje borst.

Roodborsttapuiten broeden vooral op hoge zandgronden, langs de gehele kust inclusief de Waddeneilanden en de Zeeuwse Delta.
Ze komen voor in zowel halfopen boerenland met greppels en ruige wegbermen als ook natuurgebieden (hei, moeras, duin). Aan de rand van stedelijk gebied ook te zien op braakliggende gronden.
Het nest wordt laag bij de grond gemaakt, goed verscholen in een dichte vegetatie.
Roodborsttapuiten zoeken hun voedsel en nestgelegenheid in structuurrijke open gebieden; vaak de overgangszones van open gebied (heide) naar bos.
De toppen van lage bomen en struiken gebruiken ze als uitkijk- en zangpost.

Roodborsttapuiten brengen de winter veelal door in Zuidwest-Europa, Frankrijk, het Iberisch Schiereiland en Noord-Afrika. Ze trekken zuidelijk vanaf september en oktober.
In februari zijn de eerste weer terug in Nederland.
Bij zachte winters overwinteren er ook roodborsttapuiten in Nederland.


Bron: Vogelbescherming Nederland