MacrofotografieMacrofotografie is het fotograferen op korte tot zeer korte afstand van onderdelen van mensen, dieren, planten of voorwerpen, met de bedoeling ze zo groot mogelijk af te beelden, zodat details zichtbaar worden die met het blote oog moeilijk of niet waarneembaar zijn.

We spreken van macrofotografie wanneer de vergroting groter of gelijk is aan één.
Wanneer de vergroting kleiner is dan één, spreken we over een close-up.
Of anders gezegd: wanneer het beeld op film/sensor groter of gelijk is aan het gefotografeerde voorwerp, spreken we van macrofotografie.

Een statief is bij deze vorm van fotograferen beslist noodzakelijk om bewegingsonscherpte te voorkomen.
Een bijkomend voordeel is dat langere belichtingstijden met het daarbij behorende kleinere diafragmaopening (groot diafragmagetal (F-getal)) kunnen worden gebruikt om zo een grotere scherptediepte te krijgen.

Bron: wikipedia