Resolutie 320x**
ALL Rights Reserved @ Jos van den Elshout
Best Fit: 2450x1350
Best Fit: 1800x950
Best Fit: 1400x968
Koninginnepage
In noordelijk en westelijk Europa komt de vlinder als trekvlinder voor en is ook aangetroffen in delen van België en Nederland, maar is hier geen algemene soort.
In België heeft de vlinder zich permanent gevestigd in het zuidoosten van het land. De vlinder wordt door heel België als zwerver aangetroffen. In Nederland zijn er in Limburg enkele grotere vaste populaties, de koninginnenpage is in het zuiden algemener dan in het noorden maar kan door het gehele land worden gevonden. Ook op het Waddeneiland Terschelling zijn exemplaren waargenomen.

De vliegtijd in België en Nederland is van maart tot en met oktober. De temperatuur is een belangrijke factor voor het voortplantingssucces van de vlinder; in warme jaren zijn er meer generaties dan in koele jaren.
In Groot-Brittannië komt meestal één generatie per jaar voor en in warme jaren twee, in Nederland zijn twee generaties gebruikelijk, in warmere jaren kan dit oplopen tot drie generaties. Na de warme lentes van 1993, 1998 en 2000 werden er beduidend meer koninginnenpages waargenomen in Nederland. Een droge lente leidt echter tot minder vlinders.

In Nederland zijn verschillende initiatieven ondernomen om deze soort te ondersteunen. De koninginnenpage is opgenomen als gewenste soort in verschillende programma's.
Een voorbeeld is het initiatief voor de vlindertuin De Vlinderhof, die de ontwikkeling van de koninginnenpage probeert te bevorderen.


Het habitat bestaat uit bloemrijke graslanden, moerassen en weiden, moestuinen, heuvelige open landschappen en luzerne- en klavervelden. Ook in hoger gelegen berggebieden komt de vlinder voor, als er maar waardplanten voor de rupsen en voedselplanten voor de volwassen vlinders beschikbaar zijn. De rupsen leven voornamelijk van verschillende schermbloemige planten,
Ze hebben een heldere groene kleur en een opvallende tekening die bestaat uit zwarte dwarsbanden op de lichaamssegmenten die worden onderbroken door oranje vlekken.

De koninginnenpage komt voor tot een hoogte van meer dan 2000 meter boven zeeniveau. Op een hoogte van 2700 meter wordt de soort soms nog algemeen gevonden en de koninginnenpage is bekend tot een hoogte van 4700 meter boven zeeniveau.Bron: Wikipedia