Resolutie 320x**
ALL Rights Reserved @ Jos van den Elshout
Best Fit: 2450x1350
Best Fit: 1800x950
Best Fit: 1400x968
Grote Canadese Gans
Een grote bruingrijze gans met zwarte hals en kop.
Het meest opvallend is de witte halsvlek. Het uiterlijk is echter behoorlijk variabel en zeker door kruisingen met andere soorten komen soms verrassende tussenvormen voor.

De grote Canadese gans kan in tal van verschillende leefgebieden gevonden worden; van toendra's tot halfwoestijnen.
Het enige wat er echt toe doet is dat er water is.
In Nederland van is de soort vooral te vinden in vennen, veenmoerassen en waterrijke graslandgebieden.

In het oorspronkelijke leefgebied is de soort een echte trekvogel: broedvogels uit Canada en de noordelijke staten van Amerika trekken in het najaar naar de zuidelijke staten en de Golf van Mexico.
In Europa levende grote Canadese ganzen trekken niet of nauwelijks.
In de zomer, vanaf juni tot in september, vormen zich grote groepen ruiende vogels op open water (plassen, meren en rivieren).
Deze 'ruitrek' is de enige migratie die onze broedvogels ondernemen.Bron: Vogelbescherming Nederland