Resolutie 320x**
ALL Rights Reserved @ Jos van den Elshout
Best Fit: 2450x1350
Best Fit: 1800x950
Best Fit: 1400x968
De fuut is de meest algemeen voorkomende futensoort in ons land.
Hij komt als broedvogel voor in allerlei soorten wateren, van stadsparken en grachten tot duinmeren, moerasgebieden, randen van grote wateren en riviernatuur.
De grootse aantallen komen voor in Laag-Nederland.
Futen paren soms al vroeg in het jaar met spectaculaire baltsrituelen.Bron: Vogelbescherming
Fuut