Resolutie 320x**
ALL Rights Reserved @ Jos van den Elshout
Best Fit: 2450x1350
Best Fit: 1800x950
Best Fit: 1400x968
Fuut Jong
Het eerste eten dan een jong fuutje krijgt van mamma en pappa is een veertje. De ouders plukken dan een donsveertje van hun eigen lijf en dopen deze in het water. Vervolgens wordt het aan de jongen gegeven en opgegeten. De weken erna volgen kleine watertorretjes en andere insecten.
Pas daarna schakelen de ouders over op kleine vis.

Dat een jong op de rug van een ouder meelift heeft ook een praktische kant, zeker in de begin periode. De snoeken en reigers kunnen de jonge  futen dan ook niet te pakken krijgen.

Naar het schijnt blijft een jong gewoon op de rug van de ouder zitten, indien er naar vis gedoken wordt.
Dit kan ik persoonlijk niet bevestigen, omdat ik dit nooit heb mogen aanschouwen.
Bron: