Logo Elshout-Natuurfotografie

Vogels

Grote Zaagbek

De grote zaagbek is een broedvogel die zich het liefst bevind in brede, niet te snel stromende rivieren en meren omgeven door bossen met oude bomen.
In Nederland zien we ze voornamelijk in de winter. Vooral de mannetjes (wit/lichtroze-met-groene-kop) zijn dan een opvallende verschijning op plassen en rivieren.


Overwintert op grote niet bevroren meren, rivieren en lagunes, waar genoeg vis te vinden is. De grote zaagbek heeft een voorkeur voor zoet water en komt slechts zelden op zout water voor. In het broedseizoen zoekt de grote zaagbek brede, langzaam stromende rivieren en meren op, omgeven door uitgestrekte bossen met oude bomen.


De grote zaagbek eet puur dierlijk materiaal. Met zijn smalle spitse snavel richt hij zich geheel op de vangst van vis, ongewervelden en soms een amfibie of jong zoogdier of vogeltje.


Noordelijke populaties van deze soort trekken in februari - maart naar de broedgronden in Scandinaviƫ en Rusland, waar ze omstreeks maart aankomen. In oktober vliegen ze vervolgens naar de zuidelijk gelegen overwinteringsgebieden.
Bepaalde andere populaties zijn standvogels of trekken slechts over kleine afstanden, op zoek naar een aangenaam klimaat om te overwinteren.Bron: Vogelbescherming Nederland