Logo Elshout-Natuurfotografie

Vogels

Visarend

De visarend is een unieke roofvogel omdat hij uitsluitend vis eet.
Hij is niet verwant aan andere roofvogelsoorten.
Lange tijd was hij alleen doortrekker, maar ze blijven steeds vaker hier hangen in de broedtijd.
Het eerste broedgeval van de visarend in Nederland deed zich in 2016 voor in de Biesbosch.

Bouwt groot, zwaar nest van takken in de buurt van water, in de top van een boom met vrij zicht, soms ook op palen, hoogspanningsmasten en kliffen, op eilanden soms op de grond.
Eén broedsel, gemiddeld drie eieren.
Broedtijd mei-september. Broedduur 34-43 dagen, begint na leggen eerste ei. Jongen vliegen uit na gem. 50 dagen, worden daarna nog 30-60 dagen gevoerd.

Trekt van Europa naar Afrika om te overwinteren. Scandinavische broedvogels trekken door Nederland, vooral in augustus-september en april-mei.
Met oostenwind worden er meer gezien.
Kan met gunstige wind in de rug snel doortrekken, maar verblijft soms wekenlang op één plek.

De visarend broedt langs heldere meren, plassen en langs sommige zeekusten, in moerassen, moerasbossen en aangrenzende naaldbossen.
Tijdens de doortrek in het voor- en najaar in Nederland in principe overal te zien, waar visrijk water is: rivieren, meren, plassen, vennen, soms aan de kust. Combinatie van rustig, visrijk water en uitkijk- en rustposten is belangrijk.
Tijdens de trek ook over gebieden zonder water.Bron: Vogelbescherming Nederland