Logo Elshout-Natuurfotografie

Vogels

Vale Gier

Heel af en toe gebeurt het dat er vale gieren in Nederland te vinden zijn, vaak als gevolg van voedselschaarste - vale gieren eten uitsluitend aas - in het gebied van herkomst.
De vale gier is de meest algemene gierensoort van Europa. Hij broedt in Zuid-Europese berggebieden. Vooral Spanje kent een grote populatie vale gieren, maar dankzij succesvolle herintroductie programma’s in de Franse en Italiaanse Alpen komt de soort daar nu ook weer voor.

De vale gier broedt niet in Nederland.
In hun Zuid-Europese broedgebieden kan het broedseizoen lopen van begin van het jaar tot september. Als het eerste nest mislukt kan nog met een vervangend nest begonnen worden tot aan mei.
Heeft doorgaans één legsel met slechts één ei.
De vale gier is een typische koloniebroeder en nestelt in groepen van onder twintig paartjes.

Eet middelgrote tot grote zoogdieren, en vrijwel alleen de kadavers daarvan.
De natuurlijke prooidieren zijn van oorsprong berggeiten en herten, maar ook landbouwhuisdieren worden gegeten.
Op afval kunnen de gieren eveneens afkomen, bij een gebrek aan achtergebleven kadavers.
Vale gieren werken samen wanneer ze op zoek gaan naar voedsel door zich over een bepaald gebied te verspreiden.
Bron: Vogelbescherming Nederland