Logo Elshout-Natuurfotografie

Vogels

Scholekster

Scholeksters zijn zwart-witte steltlopers die stevig gebouwd zijn.
De snavel van de scholekster blijft zijn leven lang doorgroeien, maar slijt gelukkig ook niet zo hard.
Door het soort voedsel en de vorm ervan kan ook de vorm van zijn snavel veranderen. In de zomer, als de scholekster veel naar worden pikt, is zijn snavel wat spitser.
Op het wad is zo’n snavel ook , In de winter worden ook vele schelpen gegeten. Hierdoor wordt ook zijn snavel wat "stomper" zodat hij zijn snavel als hamer gebruikt.

de vogel is onmiskenbaar.
Het is een stevige zwart-witte steltloper met finke oranjerode snavel en roze poten.
In zijn vlucht zijn opvallende witte vleugelstrepen en zijn zwart-witte staart zichtbaar.
Het is een luidruchtige vogel die luidruchtig en schel roept.

Scholeksters overwinteren In het Wadden0gebied overwinteren jaarlijks vele scholeksters, maar ook een flink deel (voornamelijk jonge vogels) trekt naar Zuidwest-Europa.
Bij lange aanhoudende en strenge vorst vallen er vele slachtoffers bij de, in Nederland, overwinterende scholeksters.
De kans dat op die momenten toch nog een groot aantal scholeksters wegtrekken is zeker aanwezig.

In februari-maart worden de broedplaatsen in het binnenland weer bezet.