Logo Elshout-Natuurfotografie

Vogels

Roodkopklawier



Roodkopklauwieren broedde tot in de jaren vijftig in Nederland, vooral in Zuid-Limburg
Helaas is hij nu als broedvogel verdwenen. Het broedgebied komt steeds zuidelijker te liggen.
Soms worden trekvogels, vooral in mei, nog in Nederland gezien.

Ze broeden vanaf eind april tot begin juni.
Eén broedsel per jaar met meestal 4-6 eieren.
Broedduur 13-16 dagen.
Nest wordt door beide ouders gebouwd, het is een kom van twijgjes, plantaardig materiaal en wortels, bekleed met wol, mos en haar.
Ffruitbomen, populieren en eiken zijn populaire broedplaatsen, vaak op 4-5 meter hoog, maar soms zelfs op 20 meter hoogte.
Maar rond het Middellandse Zeegebied broeden ze ook in erg laag struikgewas.
Het vrouwtje houdt zich voornamelijk bezig met broeden. Jongen blijven een periode 15-18 dagen in het nest.
Beide ouders bemoeien zich met voederen. De jongen zijn na 3-4 weken zelfstandig.
Als gezellige familie blijven ze nog tot 6 weken na het uitvliegen bij elkaar..

Ze leven over het algemeen in open gebieden met losse bomen en doornige struiken.
Open bossen, oude boomgaarden, tuinen en parken.

Ze eten voornamelijk grote insecten zoals krekels, kevers, spinnen, rupsen en sprinkhanen. Maar ook wel kleine zoogdieren als hagedissen of vogeltjes staat op het menu.