Logo Elshout-Natuurfotografie

Vogels

PurperreigerDe purperreiger is een sierlijke reiger met een fraai uiterlijk.
Hij is donkerder, iets kleiner maar vooral slanker dan de bekende blauwe reiger. In vlucht vallen vooral de ver uitstekende poten met lange tenen op.
De purperreiger is een moerasbewoner en broedt in kolonies in drassig, overjarig rietland en in door oud riet omgeven struweel.
Het voedsel bestaat vooral uit vis en amfibiƫn, die in ondiep open water gevangen worden. Het zijn trekvogels, die overwinteren in West-Afrika ten zuiden van de Sahara. Purperreigers zijn een stuk zeldzamer dan de algemene blauwe reiger.

Trekt na het broedseizoen in augustus-september weg naar Afrika, waar ten zuiden van de Sahara niet-trekkende soortgenoten worden opgezocht.
Er is uitstekend onderzoek gedaan (met behulp van zender- en loggertechnologie) om de preciese trek van purperreigers in kaart te brengen. Hiermee is veel kennis over de gekozen routes en strategie verzameld.
Zo blijken de routes tussen individuele vogels sterk te verschillen.
Trek vindt vooral 's avonds en 's nachts plaats. Voorjaarstrek van maart tot in mei.Bron: vogelbescherming.nl