Logo Elshout-Natuurfotografie

Vogels

PlevierKleine Plevieren nestelen op schaars begroeide grond, vaak in de omgeving van enig ondiep zoet water.
Het broedbiotoop varieert van recente natuurontwikkeling en geplagde heide tot afgravingen, bouwterreinen en rivierstranden.
Veel van zulke terreinen zijn maar korte tijd geschikt voor broeden.
Daardoor kunnen verspreiding en aantallen op lokale schaal jaarlijks opmerkelijk verschillen.
In de eerste helft van de twintigste eeuw was de Kleine Plevier een zeldzame broedvogel. De toename daarna is in de hand gewerkt door het beschikbaar komen van nieuw broedbiotoop in het Deltagebied, maar bijvoorbeeld ook door grote bouwprojecten.
Landelijk gezien nemen de aantallen nog steeds wat toe, met flinke jaarlijkse schommelingen.

De kleine plevier wordt ongeveer 14 tot 15 cm lang.
De kleine plevier heeft zwart-wit masker met een geel oogringetje. Hij is lichtbruin van boven, wit van onderen.
De snavel is zwart en de poten vleeskleurig.