Logo Elshout-Natuurfotografie

Vogels

OoievaarOoievaars verbliven vaak in de nabijheid van de mens.
Hun nest bouwen ze vaak op menselijke bouwsels.
In de jaren '70 was de ooievaar zo goed als geheel uit nederland verdwenen.
Maar samen met veel vrijwilligers heeft Vogelbescherming een reddingsprogramma opgestart om te voorkomen dat de soort als broedvogel in Nederland uitstierf.
Nu gaat het gelukkig goed met de Ooievaar en is hij zelfs van de Rode Lijst gehaald.


Voor een broedplek maakt de ooievaar gebruik van kunstmatige nestgelegenheden op daken en wagenwielen, maar hij broedt ook in zelfgemaakte nesten in bomen.
Het voedsel van de ooievaar is gevarieerd: Ze eten kikkers, mollen, muizen en insecten en die worden vaak gezocht in weilanden en hooilanden.
Maar ze zijn ook noet viest van hagedissen, regenwormen, jonge vogels, aas en afval.

Nederlandse ooievaars volgen vooral de trekroute via Spanje en maken via Gibraltar de oversteek naar Afrika.
De meeste andere (vooral Oost-Europese) ooievaars maken gebruik van een route via de Bosporus.
De ooievaar is een uitstekende vlieger met een trage vleugelslag die goed gebruik weet te maken van thermiek.
De Nederlandse ooievaars trekken deels weg, maar minstens een vijfde overwintert in eigen land, veelal afkomstig uit het herintroductieprogramma.
De trekvogels keren vanaf februari terug en vertrekken weer vanaf augustus.