Logo Elshout-Natuurfotografie

Vogels

MerelDe merel is de meest algemene en een van de bekendste broedvogels van ons land, zelfs de talrijkste broedvogel van Nederland.
Recentelijk lijkt er in het stedelijk gebied een lichte afname.
Of het voor mensen ongevaarlijke usutu-virus daarbij een rol speelt, moet nog worden uitgezocht. Merels zijn luidruchtig.
Als er een kat in de buurt is, waarschuwen ze langdurig met hun luide alarmroep andere dieren.
De nesten zijn vaak makkelijk te vinden waardoor veel eieren en jongen aan katten en kraaien ten prooi vallen.
Ondanks die verliezen zijn de merels nog steeds zeer talrijk: ze compenseren dit natuurlijke verlies door veel jongen groot te brengen.
De merelman brengt in het voorjaar een fraai lied ten gehore vanaf een hoge plek.

Het voedsel bestaat uit wormen, insecten, bodemdiertjes, bessen en fruit.

Het grootste deel van de Nederlandse merels zijn standvogels, een ander deel overwintert in Engeland of zuidelijker tot in Spanje en Portugal.
In september tot november trekken veel Noord-Europese vogels door ons land, met name 's nachts.
Tussen half maart en half april vindt de trek in omgekeerde richting plaats.Bron: Vogelbescherming Nederland