Logo Elshout-Natuurfotografie

Vogels

MeerkoetEr is bijna geen park, kanaal of sloot in Nederland zonder meerkoeten.
Zoet water met wat oevervegetatie is genoeg.
De aantallen in Laag-Nederland zijn het grootst.
Tijdens het broedseizoen verdedigen deze zwarte vogels hun territorium fel tegen indringers.

Meerkoeten eten vooral waterplanten, maar zeker wanneer er jongen zijn worden ook allerlei waterdieren, zoals slakken en visjes, gevoerd en gegeten.
Ze eten ook gras.
Meerkoeten duiken vaak naar voedsel.
Door de grote hoeveelheid lucht in hun verenkleed moeten ze moeite doen om onder water te komen; ze maken een sprongetje bij het duiken en zetten zich met hun poten af.
Kort daarop komen ze als een grote dobber weer naar boven.

Heeft twee tot drie legsels per broedseizoen dat loopt van maart tot in juli. Meestal 6-10 eieren. Broedduur: 21-25 dagen.
Broedt meestal in de buurt van andere meerkoeten, die fel bevochten worden om de beste plek.
Maar meerkoeten broeden ook wel onbeschut op een drijvend nest.
Nesten meestal van riet en wortels, gebruikt in de stad ook allerlei afval.
De jongen verlaten het nest meteen en kunnen na zo'n 56 dagen vliegen.
Worden in het begin gevoerd door de ouders.Bron: Vogelbescherming Nederland