Logo Elshout-Natuurfotografie

Vogels

Kleine MantelmeeuwDe kleine mantelmeeuw verblijft voornamelijk aan de kust maar ook steeds vaker in het binnenland.
Het is een algemene broedvogel met kolonies op de Maasvlakte en de Waddeneilanden. In het Waddengebied is het aantal kleine mantelmeeuwen het grootst.
Bijna 20% van de totale Europese populatie verblijft in het voorjaar aan de kust van de Nederlandse Noordzee.

De kleine Mantelmeeuw broedt vanaf april/ mei.
Ze maken jaarlijks één nest van stro, gras, veren en korstmossen. Broedt ook in weilanden en op gebouwen. ze legt gemiddeld 2-3 eieren.
De eieren worden in 24-28 dagen uitgebroed, de jongen kunnen na 30-40 dagen vliegen.

Ze eten schelpdieren, vogeleieren, kleine vissen, en kuikens. Maar ook knaagdieren en bessen.
Zoekt lopend naar voedsel, maar pikt ook vissen uit het water die vlak onder het oppervlak zwemmen.


Trekt vanaf half juli tot eind september langs de kust zuidwaarts, tot aan Marokko.
Door de mildere winters van de laatste jaren gaan ze minder ver of blijven ze soms zelfs in Nederland. Tussen maart en mei trekken ze weer terug naar het broedgebied.
In Nederland zijn ook veel doortrekkende kleine mantelmeeuwen uit Engeland en Scandinavië te zien.