Logo Elshout-Natuurfotografie

Vogels

KoolmeesEen van de meest algemene en bekende broedvogels van Nederland en de grootste mees van ons land.
De koolmees heeft een zeer gevarieerde zang. Is goed herkenbaar aan gele lijf en zwarte kop.
Komt veel voor in loofbossen, maar is ook in dorpen en steden zeer algemeen voorkomend.
Broedt vaak in nestkasten en maakt gretig gebruik van bijvoeren in de winter.
In strenge winters kan grote sterfte optreden.

Koolmezen broeden in bosrijke gebieden in de hoogste dichtheden, maar is ook aanwezig in kleine bosjes, parken en tuinen zo lang er nestgelegenheid en voedsel voorhanden is.
Maakt veel gebruik van boomholtes, maar broedt ook in schuurtjes en vaak in nestkasten.
Komt overal in Nederland voor, behalve in grote open gebieden zonder bomen en struikgewas.

Ze eten voornamelijk rupsen, andere kleine insecten (tot circa 1 cm lengte), beukennootjes en andere zaden
Koolmezen zijn ook vaak te vinden op voedertafels, zeker wanneer pinda's en zonnebloempitten worden gevoerd.

Nederlandse koolmezen zijn standvogels en overwinteren dus in ons land.
In strenge winters overwinteren koolmezen uit Scandinaviƫ en Oost-Europa in grote aantallen in Nederland, maar ook nog zuidelijker.
Deze najaarstrek van overwinteraars vindt plaats tussen half september en half november (met piek half oktober), de voorjaarstrek vindt bijna onmerkbaar plaats tussen half februari en half april.Bron: Vogelbescherming Nederland