Logo Elshout-Natuurfotografie

Vogels

KoereigerDe van oorsprong uit Afrika afkomstige koereiger is één van de zeldzamere reigersoorten in ons land.
De aantallen lijken de laatste jaren toe te nemen en in 1998 is voor het eerst met zekerheid gebroed in de Wieden (Overijssel), zonder succes overigens.
In 2006 was er een evenmin succesvol broedgeval in de Braakman (Zeeland).
Koereigers zijn minder dan andere reigers gebonden aan water, en aan te treffen in weilanden met koeien, paarden of schapen.
Ook liften ze graag op de rug van een schaap of koe mee.


Een kleine, witte en gedrongen reiger met korte gele snavel en lichtgele poten (in de winter donker).
In zomerkleed met oranjegele borst-, kruin, en rugsierveren.
Te onderscheiden van kleine zilverreiger door korte gele snavel, en van grote zilverreiger door grootte en kortere poten en snavel.

In Europa is de soort voornamelijk trekvogel.
Vogels van Spanje en Frankrijk trekken met name vanaf de nazomer richting zuiden, in Italië zijn er al diverse waarnemingen van vogels in de winter.
De soort komt zeer veel voor over de wereld, en in andere werelddelen is trekpatroon afhankelijk van andere factoren zoals regentijd.

Moerasgebieden en weilanden met vee.
Soms lopen ze letterlijk tussen de poten van koeien om de insecten op te eten die door de koeienpoten worden opgeschoffeld.
Ze broeden in eigen kolonies, maar ook met andere reigersoorten in bomen in water en rietmoerassen.
Soms maken ze ook gebruik van hoge bomen tot wel twintig meter hoogte. Broeden ook in steden, langs grote wegen en niet altijd in de buurt van water.
Bron: Vogelbescherming Nederland