Logo Elshout-Natuurfotografie

Vogels

KnobbelzwaanKnobbelzwanen stammen deels af van om hun dons gekweekte vogels, maar is ook inheems.
Als deze grote vogels overvliegen, klinkt een luid fluitend geluid van de vleugels.
Niet-broedende zwanen zijn veelal op weilanden te zien, waar ze zich tegoed doen aan gras.
Beide partners van een broedpaar zijn elkaar meestal een leven lang trouw.
Sterft een van beide vogels, dan zoekt de ander soms pas na enkele jaren een nieuwe partner.

Grote sierlijke witte watervogel. Geheel wit verenkleed.
Poten zwart of vleeskleurig ('Poolse zwaan', gekweekte vorm).
Jonge knobbelzwanen komen in twee varianten voor: met een bruin verenkleed en een wit verenkleed ('Poolse zwaan'). Brede, platte, oranje snavel.
Het mannetje heeft een grote zwarte knobbel boven de snavelbasis.

Opvallend geluid van vleugelslag, uniek voor deze soort. Verder nogal zwijgzaam, heeft knorrende roep.

Knobbelzwanen komen overal voor waar zoet water is.
Ze broeden in laaggelegen delen van het land, vooral in open graslanden met veel sloten in het veenweidegebied.
Ook wel in parken. Ze ruien buiten de broedtijd op open water, zoals de Veluwerandmeren, het IJsselmeer en in de Delta.
Niet-broeders zijn ook veel op weilanden te zien.Bron: Vogelbescherming Nederland