Logo Elshout-Natuurfotografie

Vogels

KerkuilDe kerkuil is een bewoner van (half)open landschappen, bij ons veelal het boerenland.
Hij vestigt zich graag in gebouwen zoals schuren of kerktorens.
Daar zoekt hij rustige, donkere schuilhoekjes als roestplaats voor overdag en als nestplaats.
Kerkuilen leiden een teruggetrokken leven en worden als het donker is actief om in het open veld te jagen op vooral veldmuizen.
Kerkuilen zijn in het algemeen plaatstrouw en gevoelig voor winters met langdurige vorst en sneeuw.

In bossen of zeer bosrijke gebieden kom je de kerkuil zelden tegen.
De kerkuil gaat vanuit z’n roest- of nestplaats jagen in het open veld, het liefst daar waar gras- en bouwland worden afgewisseld met kruidenrijke akkerranden, houtwallen, heggen of bosjes.
Ook ruig begroeide, slecht onderhouden graslandgebieden, braakliggende akkers, ruige grasstroken en wegbermen worden als jachtterrein benut.

Hij eet hoofdzakelijk veldmuizen, ook spitsmuizen en woelmuizen. Vogels, amfibieën en allerlei ongewervelde diertjes maken slechts ongeveer 2% van het voedsel uit.
Jaagt in langzame zoekvlucht met ondiepe vleugelslagen laag boven het land. Ook vanaf lage zitposten.Bron: Vogelbescherming Nederland