Logo Elshout-Natuurfotografie

Vogels

IJsvogelEen blauwe flits en een fluitende roep: zo kondigt een ijsvogel zich vaak aan.

IJsvogels zijn vooral vogels van beken en rivieren met zoet, stromend water, maar broeden ook aan stilstaand water (vooral in Nederland).
Hun nesttunnel graven ze zandige of lemige steile oeverranden.
's Winters ook te zien bij meer open en brak of zoute water, op zoek naar voldoende voedsel - kleine visjes, waterinsecten en dergelijke - en ijsvrij, helder water om dat voedsel te kunnen bemachtigen.
Strenge winters maken veel slachtoffers onder de ijsvogels.

Onmiskenbaar blauw en oranje gekleurd. Beetje plomp gebouwd met korte staart en een grote kop en snavel.
Witte keel en zijhals.
Vleugels en kruin groenachtig blauw met een helderblauwe rug en stuit.
Zit vaak rechtop op een laaghangende tak boven het water te loeren naar visjes.
Vliegt luid roepend over het water en is dan goed te zien. Vrouwtjes hebben een oranjerode snavelbasis, bij de man is die zwart.

IJsvogels nestelen liefst langs langzaam stromende beken. In mindere mate wordt ook bij stilstaande, visrijke wateren genesteld.
Ze komen voor bij meren, moeras, oevers, park en tuin, plassen, rietland en ruigte, rivieren en vennen.
IJsvogels duiken in helder, liefst stromend water naar bij voorkeur visjes maar ook naar waterinsecten.
IJsvogels stellen prijs op enkele bomen of struiken langs de oever, bij wijze van uitvalsbasis.
Zitten dan vaak stil op een laaghangende tak boven het water te loeren naar visjes.
Voordat hij duikt 'bidt' de ijsvogel even boven het water.


Bron: Vogelbescherming Nederland