Logo Elshout-Natuurfotografie

Vogels

HuismusAlgemene en zeer bekende broedvogel in dorpen en steden.
Stevig gebouwd, met grote snavel en verhoudingsgewijs grote kop.
Mannetjes en vrouwtjes verschillen sterk, waarbij de mannetjes veel donkerder gekleurd zijn.

Broedt van eind maart tot in augustus. De huismus heeft twee tot drie legsels per broedseizoen met elk 4-6 eieren.
Huismussen broeden in een los kolonieverband.
Het nest wordt vooral gemaakt onder dakpannen, in gaten en kieren van gebouwen en in mussenkasten.
Het slordige nest bestaat uit takjes, stro, veertjes en hondenharen.
Broedduur: 11-12 dagen.
De jongen zitten zo'n 17 dagen op het nest. Als de jongen uitvliegen, worden ze daarna nog 1-2 weken gevoerd door de ouders.

Huismussen stellen prijs op een rommelige menselijke omgeving, met struikgewas, schuren, weilanden met vee, gemorst graan en zo verder.
Talrijkst in dorpen en in oudere buitenwijken, met rommelige tuinen. Als er veel hoge bomen staan, verdwijnt de huismus.

Het menu van de huismus bestaat uit zaden, granen, insecten, bloemknoppen, brood, bessen, pinda's en vetbollen. In broedtijd voornamelijk insecten.


Bron: Vogelbescherming Nederland