Logo Elshout-Natuurfotografie

Vogels

HopDe hop is een voormalige broedvogel van oude, halfopen cultuurlandschappen op de zandgronden.
Hij nestelt in holten van bomen, muren, steenhopen en houten bouwsels.
Hoppen foerageren op grote insecten en hun larven in schrale vegetaties met veel open plekken en in licht bemeste graslanden.

Hu leefgebied is voornamelijk open bossen tot grassteppen en woestijnachtige omgevingen.
Hoppen zoeken vooral naar grotere insecten, die ze met hun relatief lange snavel in de grond opzoeken.
In Nederland te zien in bos, park, tuin en kleinschalige weides.


Eet grote insecten zoals meikevers, rupsen, emelten en veenmollen; ook slakken en kleine reptielen.
Zoekt vooral voedsel op de tast door de lange snavel in de grond te prikken.

Noordelijke hoppen overwinteren in tropisch Afrika. Veel hoppen uit Zuid-Europa zijn standvogel.
In Nederland als zeldzame doortrekker vooral te zien in de periodes maart-mei en augustus-oktober.
Bron: Vogelbescherming Nederland