Logo Elshout-Natuurfotografie

Vogels

GruttoDe grutto is een oer-Hollandse weidevogel. Nog wel.

Want de natuurwaarden van het agrarisch land staan zwaar onder druk.
Waar het boerenbedrijf nog ruimte laat voor natuur, daar gedijt de grutto. Zo is hij de ambassadeur van agrarisch land waar productie en natuur in balans zijn. Nergens in Europa broeden zoveel grutto’s als in Nederland.
In 2016 is de grutto uitgekozen door het Nederlandse publiek tot nationale vogel.

Grote, slanke steltloper met lange poten. Rechte snavel.
In vlucht brede, witte vleugelstreep, witte staartbasis (vierkant) met zwarte eindband. Poten steken uit. Buik met donkere banden.
Mannetje ruit in prachtkleed naar een meer steenrode kleur dan vrouwtje.
In de winter bruingrijze borst en bovendelen. In Nederland is ook de IJslandse grutto te zien (islandica).
Bij ons komt de grutto van de zogenaamde nominaatvorm voor (limosa).
De IJslandse is in het voorjaar meestal duidelijk te onderscheiden van de 'gewone' grutto, want roder.
Maar IJslandse grutto’s zijn ook in juveniel kleed goed te herkennen.
Ze hebben bijvoorbeeld kortere snavels.
Verder is de kleur op borst en hals opvallend oranje; bij de jonge gewone grutto zijn deze zwakker gekleurd, en eerder roze-bruin dan oranje.
Een belangrijk verschil is de tekening van de schouderveren en de binnenste armpennen (ook wel tertials genoemd).
Deze zijn bij juveniele IJslandse grutto’s uitgebreider en bonter getekend.

Vanaf februari keren de grutto’s terug uit hun winterkwartieren.
Ze verzamelen zich bij ondiepe plassen en plas-dras weilanden.
De belangrijkste broedgebieden van de grutto in ons land zijn de veenweiden van Friesland, Noord- en Zuid-Holland.
Het meest ideaal zijn vochtige, kruidenrijke graslanden met een goed bodemleven en volop insecten aan de oppervlakte.
Late maaidata en kruidenrijke weilanden zijn een vereiste om jonge grutto’s kans te geven te overleven.
Na het broedseizoen komen de grutto’s weer samen op vochtige pleisterplaatsen. Voor de mislukte broedvogels is dat al in mei.Bron: Vogelbescherming Nederland