Logo Elshout-Natuurfotografie

Vogels

Groene SpechtGroene spechten zijn standvogels van open loofbossen, oogstamboomgaarden, parken en oude houtsingels.
Hij broedt meestal in een zelfgehakt hol in een oude loofboom.
Zijn voedsel bestaat vooral uit grote mieren (vooral rode bosmieren) en wordt meestal op de grond verzameld.
De lachende roep van de groene specht is een opvallend kenmerk. Roffelt niet vaak en zwak.

Groene spechten broeden vooral in het kleinschalige cultuurlandschap met oude bomen en in de duinen, maar steeds vaker in polders in recreatiebossen, stadsparken en sportparken.
In grote bosgebieden broedt hij vaak alleen langs de randen of rond kale stukken.
De groene specht ontbreekt in grootschalige open landschappen.
Een nest maakt hij in oude loofbomen. Het voedsel zoekt de groene specht hoofdzakelijk op de grond.

De groene specht is een uitgesproken standvogel die in strenge winters grote verliezen lijdt.Bron: Vogelbescherming Nederland