Logo Elshout-Natuurfotografie

Vogels

FuutDe fuut is de meest algemeen voorkomende futensoort in ons land.
Hij komt als broedvogel voor in allerlei soorten wateren, van stadsparken en grachten tot duinmeren, moerasgebieden, randen van grote wateren en riviernatuur.
De grootse aantallen komen voor in Laag-Nederland. Futen paren soms al vroeg in het jaar met spectaculaire baltsrituelen.

Lang broedseizoen van maart tot in oktober, meeste broedsels mei-juni.
Aantal eieren gemiddeld 3-4, varieert van 1-6. Meestal één broedsel, soms tweede als jongen eerste nest 6-7 weken oud zijn.
Broedduur: 25-29 dagen.
Nest op platform in water, gefixeerd aan begroeiing of tak, bij voorkeur goed verborgen in het riet.
Jongen verlaten al snel nest en worden op de rug van de oudervogels warm gehouden.
Ze worden nog zo'n 10-11 weken gevoerd door de ouders.

Na het broedseizoen wordt broedgebied doorgaans verlaten. In de nazomer vleugelrui in grote groepen op grote, open wateren als het IJsselmeer, Randmeren, wateren in het Deltagebied (o.a. Grevelingen) en Waddenzee.
In winter ook grote aantallen van duizenden op de Noordzee. Bij aanhoudende vorst neemt belang van kustgebieden toe.
Vogels uit Noord- en Noordoost-Europa trekken weg.
Bron: Vogelbescherming Nederland