Logo Elshout-Natuurfotografie

Vogels

FazantFazanten zijn prachtig gekleurde vogels - althans, de mannetjes.
De vrouwtjes zijn bijzonder goed gecamoufleerd.
De fazant komt van nature voor in Europa, maar niet in de West-Europese landen.
Het gebied tussen Georgië, Armenië, Azerbeidzjan en van Vietnam tot in Noord-Korea vormt het oorspronkelijke leefgebied van de fazant.
De Romeinen waardeerden de fazant om zijn vlees en zorgden ervoor dat de soort zich over grote delen van Europa verspreidde. De groei van het Europese fazantenbestand vond later plaats.
Vooral ten behoeve van de plezierjacht werden vanaf de 18e eeuw grote aantallen fazanten gefokt en losgelaten.
Dit is in Nederland verboden, maar gebeurt illegaal nog wel.
De fazant komt van nature voor in laaglandbossen, waar hij is gespecialiseerd in het vangen van insecten, hagedissen en soms muizen, zaden en aas op de bosbodem.
De in Nederland voorkomende fazant is een mix van verschillende ondersoorten en varianten, die in het Aziatische broedgebied voorkomen.

In het oorspronkelijke leefgebied eten fazanten vooral plantaardig voedsel: vruchten, bessen, gras en knoppen.
In het voorjaar ook wel insecten.
In cultuurland profiteren fazanten van landbouwgewassen (vooral granen) en oogstresten.
In West-Europa, waar fazanten voor jacht zijn geïntroduceerd, blijken fazanten veel opportunistischer te zijn.
Ze eten 'wat ze pakken kunnen' en zijn minder selectief dan in het oorspronkelijke leefgebied.
Fazanten zoeken hun voedsel vooral rond zonsopkomst en zonsondergang.

Fazanten in Europa zijn standvogels en blijven jaarrond in het broedgebied. Wel vormen zich in de winter soms grotere groepen.
In het oorspronkelijke leefgebied komen wél trekbewegingen voor.
Bij strenge vorst trekken met name mannelijke vogels weg naar het zuiden.
Maar ook hierop zijn uitzonderingen: fazanten in Mongolië zijn, ondanks temperaturen van minder dan -40C, volledige standvogels.Bron: Vogelbescherming Nederland