Logo Elshout-Natuurfotografie

Vogels

DodaarsDe dodaars is onze kleinste futensoort.
Deze schuwe watervogel is zelfs nog een slag kleiner dan het meer bekende waterhoen.
De dodaars is broedvogel van ondiepe en beschutte wateren met een rijke oeverbegroeiing en onderwatervegetatie.
Moerasgebieden bijvoorbeeld, maar ook vennen en meren.
Buiten het broedseizoen op allerlei soorten wateren, tot soms stadsgrachten en stadsparken.

Kleine en enigszins gedrongen fuut met een kort snaveltje.
De korte, lichte achterzijde is vaak opgezet en doet dan donsachtig aan.
In zomerkleed overwegend donkerbruin met roodbruine wang en hals en opvallend witgele vlek aan snavelbasis.
In winterkleed bovenzijde donkerbruin, wangen, zijflanken hals en onderzijde lichtbruin/beige, witte halsvlek.
Duikt regelmatig onder water.


Bron: Vogelbescherming Nederland