Logo Elshout-Natuurfotografie

Vogels

BuizerdDe buizerd is verreweg de algemeenste en meest opvallende roofvogel van Nederland, die je vaak in open land ziet, zittend op een paal of schroevend op de thermiek.
Buizerds zijn erg gevarieerd qua kleur en tekening.
Van donkerbruin tot bijna wit. Hij heeft zich de laatste decennia sterk uitgebreid als broedvogel en broedt ook in de lage delen van Nederland.
Heeft zich ook op de Waddeneilanden gevestigd.

Paren hebben meerdere nesten in een territorium en switchen van jaar op jaar, lapt ook oude nesten van andere roofvogels op.
Broedt liefst in kruinen van hoge bomen, vaak tegen de rand van het bos, soms lager in struiken, heel zelden zelfs op de grond.
Bouwt nest van takken en twijgen. Het nest is groot, ongeveer een meter in doorsnede en 60 cm diep. Zulke grote roofvogelnesten heten een horst.
Buizerds gebruiken ook het nest van het vorig jaar door het te renoveren.
Broedtijd vooral april-mei. Eén legsel, meestal 2-4 eieren. De eieren zijn wittig met bruine vlekken.
Broedduur 33-38 dagen, begint na leg eerste ei met broeden.
De vrouw geeft het eten aan de jongen dat door de man wordt aangevoerd.
Vanaf dat de jongen drie weken oud zijn, begint ook het vrouwtje prooien aan te voeren.
Jongen vliegen uit na 50-60 dagen, maar worden nog 6-8 weken gevoerd.

Opportunistisch in voedselkeuze.
Vooral kleine zoogdieren, zoals woelmuizen (in Nederland veel veldmuis, rosse woelmuis) en jonge konijnen.
Ook regenwormen, kevers, amfibieën, jonge vogels en aas.
Over het algemeen geen snelle jager, maar kan soms vogels en volwassen konijnen pakken.
Jaagt vooral vanaf zitplaats laag boven de grond. Bidt ook, vooral in de zomer in open gebieden.Bron: Vogelbescherming Nederland