Logo Elshout-Natuurfotografie

Vogels

Bruine KiekendiefVan de drie soorten in Nederland broedende kiekendieven is de bruine kiekendief verreweg de algemeenste.
Hij is een echte moerasvogel, met een voorkeur voor rietland.
Lokaal kan de soort, als er sprake is van een hoge muizendichtheid, ook droger habitat bezetten, zoals bouwland.
Van de drie soorten broedt en jaagt de bruine kiekendief in de natste en hoogste vegetaties.

Man baltst direct bij aankomst in maart-april hoog in de lucht.
Golvende vlucht met diepe vleugelslagen. Gooit zich op zijn zij en roept dan "hie-è.."
Territoriaal, maar kan meerdere vrouwtjes hebben.
Dan nesten soms dicht bij elkaar. Nest van plantenmateriaal, op de grond of boven water, meestal in riet.
Eén legsel, meestal 3-6 eieren.
Broedtijd april-mei, tot in juni.
Broedduur 31-38 dagen, begint bij eerste ei.
Jongen vliegvlug na 35-40 dagen, worden nog wekenlang gevoerd.

Jaagt op kenmerkende kiekendief-manier: laag zwevend en rustig flappend, schommelend, regelmatig biddend en draaiend waarna hij zich op een prooi stort.
Leeft van kleine zoogdieren, jonge vogels, eieren, kikkers, aas.


Zomervogel, maar overwintert ook in kleine aantallen in Zuidwest-Nederland.
Najaarstrek in augustus-september, met uitloop tot in oktober.
Voorjaarstrek van eind maart tot in mei, jonge vogels soms nog later.
Breedfronttrek met enig stuwing langs kustlijnen. Overwintert in Zuid-Europa en Noord-Afrika, ook wel in ZW-Nederland.


Bron: Vogelbescherming Nederland