Logo Elshout-Natuurfotografie

Natuurgebieden

PlantloonPlantloon is onderdeel van de Loonse en Drunense Duinen, maar heeft een andere uitstraling dan het bos- en stuifzandgebied.
Plantloon bestaat bossen, lanen, weilanden en enkele pittoreske boerderijen.
De loof- en naaldbossen herbergen veel soorten uilen en roofvogels, in de graslanden broeden veel weidevogels.

de naam "Galgenwiel" heeft een lange geschiedenis, 

Het Galgenwiel is namelijk ontstaan begin maart 1658 door een dijkdoorbraak op de plaats waar nu het huidige café het Galgenwiel is gevestigd.
Ter plaatse van deze doorbraak ontstond door het snelstromende water een diep gat, ook wel een 'wiel' wordt genoemd.
Als je door Plantloon wandeld zie je soms nog wat "wieltjes", die door vele insecten en kikkers worden bewoond.

Plantloon is een aantrekkelijk gebied voor de natuurliefhebber.