Logo Elshout-Natuurfotografie

Natuurgebieden

Moerputten



Spannende, ondoordringbare moerasbossen met zilvergrijze wilgen.
Kleurige bloemen en vochtige hooilanden.
Een veenplas met watergentiaan en velden gele plomp.
En dwars daarheen een okergele spoorbrug op grote stenen pijlers. Dát is natuurgebied De Moerputten ten zuiden van 's-Hertogenbosch.

In 2006 is de unieke spoorbrug uit de 19e eeuw gerestaureerd.
Niet voor treinen maar speciaal voor wandelaars. Een wandelpad leidt nu over dit industrieel erfgoed, van 's-Hertogenbosch naar Vlijmen.
Met weids uitzicht over het moerasgebied.



Het gebied "de Moerputten" is uitgestrekt en divers, met laagveenmoeras, open water en bijzondere flora en fauna.
Er zijn drie wandelroutes aangelegd door het gebied, gemarkeerd met blauwe, gele en rode paaltjes.
Bij de ingang staat een bord waarop deze routes zijn aangegeven.

Een leuke route is de blauwe route, ook wel het 'Halve Zolenpad' genoemd.
Deze voert deels via een vlonderpad door het laagveenmoeras. Een spectaculaire manier om zo het gebied te kunnen beleven.
En dwars daarheen de okergele spoorbrug op grote stenen pijlers.
Aan de voet van de Moerputtenbrug is een plateau in het water aangelegd voor het beroemde zijaanzicht van de brug.