Logo Elshout-Natuurfotografie

Natuurgebieden

BiesboschDe Biesbosch is een van de weinige zoetwatergetijdengebieden in Europa.
Het gebied ligt aan het eind van de rivieren de Maas en Rijn. Nog onder invloed van het tij maar ver genoeg van zee zodat het water zoet blijft.

In de loop van de tijd zijn er door de Maas en de Rijn enorme hoeveelheden voedselrijk slib afgezet.
Vanaf 1421 hebben de mensen deze voedselrijkdom geoogst in de vorm van visserij, biezen-, riet-, griendcultuur en landbouw en veeteelt.

De laatste tientallen jaren is de Biesbosch veranderd van een cultuurgebied in een natuurgebied.
Door de voedselrijkdom is de Biesbosch een uitstekende woon-, en verblijfplaats voor veel verschillende soorten planten en dieren.

De Biesbosch is een nat gebied of wetland, waar grote groepen watervogels dekking, voedsel en nestgelegenheid vinden.
Door verruiging en het open graven van polders ontwikkelt zich geleidelijk een zoetwatermoeras met een enorme soortenrijkdom.